vetrimaran viral speech
அரசியல்

பொன்னியின் செல்வனும் வெற்றிமாறன் அரசியலும்

வெற்றிமாறன் திரைப்படங்களில் அரசியல் உண்டு. அதிகாரத்தைப் பற்றி, அதன் வன்ம ஆட்டம் பற்றி, அதற்கெதிரான அரசியல் பற்றி அவரது திரைப்படங்கள் நிறைய நுண்மையாகவே பேசியிருக்கின்றன. ஆடுகளத்தில் குருவிற்கும் சீடனுக்கும் இடையிலான ஓர் அதிகார அரசியல் பேசப்பட்டது. விசாரணை, சட்டம் மீறிய எதேச்சாதிகாரம் பற்றிய ஒரு...

Read More