நம்பி நாராயணன்
பொழுதுபோக்கு

’ராக்கெட்ரி: நம்பி விளைவு’ 90 சதவீதப் பொய்விளைவா?

‘ராக்கெட்ரி: நம்பி விளைவு’ நடிகர் மாதவனின் கன்னிமுயற்சி இயக்கத்தில் வெளியாகி வணிகரீதியாகப் பலமொழிகளில் வெற்றி பெற்று பெரும்பாலானவர்களின் பாராட்டுதல்களையும் வசூலையும் சம்பாதித்த ஒரு திரைப்படம். இந்த வாழ்க்கைச்சரிதத் திரைப்படத்திற்கு கிடைத்திருக்கும் 9.0/10 என்ற ஐம்டிபி மதிப்பீடு அதன் ஜனரஞ்சகப்...

Read More

ராக்கெட்ரி