சுபாஷ் சந்திர போஸ் மரணம்
அரசியல்எட்டாவது நெடுவரிசை

நேதாஜி போஸ் மரணம்: புதிய கோணம்!எட்டாவது நெடுவரிசை

இந்திய விடுதலைப் போராட்டத் தலைவர்களிலே வேறுபட்ட அணுகுமுறையும் வித்தியாசமான வசீகரமும் கொண்டவர், தமிழ் மக்களால் நேதாஜி என்று அழைக்கப்படும் சுபாஷ் சந்திர போஸ். அவர் இந்தியாவின் அதீத மதிப்புள்ள அடையாளம். சுபாஷ் சந்திர போஸ் மரணம் இன்றுவரை ஒரு மர்மமாகவே இருக்கிறது. டோக்கியோ வானொலிச் செய்தியின்...

Read More

போஸ் மரணம்