இயற்கை வேளாண்மைக் கொள்கை
சுற்றுச்சூழல்

அங்கக வேளாண்மைக் கொள்கை: தொலைநோக்குப் பார்வை இல்லை!

இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், தமிழக அரசு அங்கக வேளாண்மைக் கொள்கையை கொண்டு வந்துள்ளது. இந்த முன்முயற்சி முக்கியத்துவம் பெறுகிறது என்றாலும், உண்மையிலேயே ஒரு நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கான தொலைநோக்குப் பார்வை இந்த கொள்கைக்கு உள்ளதா? தொழிற்புரட்சிக்கு முன்பும், ரசாயனங்கள்...

Read More

அங்கக வேளாண்மைக் கொள்கை
சுற்றுச்சூழல்

இயற்கை வேளாண்மைக் கொள்கை பலன் தருமா?

தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள இயற்கை வேளாண்மைக் கொள்கை (அங்கக வேளாண்மைக் கொள்கை) அறிக்கை நல்ல முயற்சி என்றாலும் புரிதல் இல்லாமலும் உரிய செயல் திட்டங்கள் இல்லாமலும் இருப்பதாக இயற்கை வேளாண்மை அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்கள் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர். “கருணாநிதி ஆட்சிக் காலத்திலும் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்...

Read More

இயற்கை வேளாண்மைக் கொள்கை