சூர சம்ஹாரம்
பண்பாடு

சூராதி சூரர்களின் ரகசியம்

பேச்சு வழக்கில், 'இவரு பெரிய சூரனா..’ என்ற சொற்றொடரை உபயோகிப்பது, தமிழகம் முழுதும் சாதாரண நடைமுறை. சிலரை, 'வீராதி வீரன்... சூராதி சூரன்...' என புகழ்ந்து உரைப்பதும் வழக்கத்தில் உள்ளது. பொதுவாக, ‘சூரன்’ என்ற சொல்லை, ‘அறிவில் சிறந்தவன்’ என பொருள் கொள்கிறது விக்சனரி என்ற தமிழ் அகராதி. நாய்,...

Read More

Soorasamharam